Atypické výrobky

Tesniace límce

  • ochranné zariadenie vrátového otvoru. Je inštalovaný na vonkajší obvodový plášť
  • slúžia k utesneniu otvoru, ktorý je určený pre vykládku a nakládku tovaru a výrobkov

Vyrovnávacie mostíky

  • zariadenie, ktoré slúži na vyrovnanie výškových rozdielov ložnej plochy nákladného automobilu a prekladacej rampy alebo podlahy nákladového priestoru

Bezpečnostné prvky

  • sú neodmysliteľnou a nevyhnutnou súčasťou strojov a zariadení v priemysle, v stavebníctve a verejnej doprave