Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné prvky sú neodmysliteľnou a nevyhnutnou súčasťou strojov a zariadení v priemysle, v stavebníctve a verejnej doprave. Bezpečnostné kontaktné prvky spolu s hodnotiacimi jednotkami tvorí ucelené bezpečnostné systémy na vysokej technickej úrovni, ktoré sú vyvíjané a certifikované na základe platných európskych noriem.

Rozdelenie:

Lišty

  • ochranné lišty vybavené senzorom (optickú bránou) pre zabezpečenie brán, turniketov alebo priemyselných brán v miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu ľudí

Rohože

  • slúži pre plošnému bezpečnosti miest v okolí strojov, automatickému otváranie dverí, detekciu osôb a vecí a na zabezpečenie nebezpečných zón
  • pomocou zaťaženie bezpečnostná rohož dôjde k vypnutiu stroja, otvorenie dverí alebo upozornenie na pohyb v takto zabezpečenej zóne