Automatické dvere - Systém DIVA S

Moderné riešenie vstupu do budov, nákupných a kultúrnych centier, kde sa spájajú nárokmi na vysoký počet prechádzajúcich osôb, estetický efekt, úspora energie, bezpečnosť osôb a kvalitné zabezpečenie objektov. Pohon DIVA S sa používa na štandardné, ale aj na špeciálne riešenia automatických dverí. Elektronika týchto dverí je štandardne vybavená pre ovládanie (EPS, EZS). Pohonná jednotka zaisťuje posun krídiel s vysokou hmotnosťou až 140 kg.