Systémy kovania sekčných garážových brán

Kovanie je jednou z najdôležitejších súčastí vrát a je navrhované a vyrábané tak, aby vyhovovala aj tým najnáročnejším požiadavkám. Limitujúcim faktorom pri výbere garážových brán sú aj konštrukčné podmienky. Preto máme na výber hneď z niekoľkých variantov kovania.

Aj napriek možnosti výberu doporučujeme vybudovať nadpražie minimálne 220 ​​mm.

Štandardné nadpražia

jednoduchá dráha

  • systém s pružinami vpredu
  • nadpražie: min. 420 mm
  • ostenie: min. 100 mm

VN – výška nadpraži

Štandardné nadpražia

dvojitá dráha

  • štandardný systém s pružinami vpredu
  • nadpražie: min. 220 mm
  • ostenie: min. 100 mm

VN – výška nadpražia

V prípade ručného ovládania môže brána
zasahovať do otvoru 80 – 150 mm.

Znížené nadpražia

dvojitá dráha

  • nízky systém s pružinami vzadu
  • nadpražie: min. 70 mm pre ručné ovládanie
  • min. 110 mm so stropným pohonom
  • ostenie: min. 100 mm

VN – výška nadpražia